Seadusandlus

Metsaseadus vaata siit
Erametsanduse toetuse andmise alused, taotlusele esitatavad nõuded ja hindamise kord - vaata siit
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend ja lepingu sõlmimine vääriselupaiga kaitseks vaata siit
Metsa majandamise eeskiri - vaata siit
Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loeteluvaata siit
Metsateatise vorm ja esitamise kordvaata siit
Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm vaata siit
Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõudedvaata siit
Looduskaitseseadus - vaata siit
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus - vaata siit
Soome metsasektori maksustamise teatmik - vaata siit

  Maapartner

Esitame hinnapäring*

Hinnapäring:
Sisestage päringusse katastritunnus, kontaktandmed ja võimalusel hinnasoov.
Saatja E-mail:
*Vastame päringutele 48 h jooksul.
   Harvester
   Hakkpuit
  
Äripäev      Õhtuleht

© MAAPARTNER  |  Telefon: 51960187
     Email  Sisukaart  Prindi  Tagasiside