Hakkpuit

Ostame üle Eesti konkurentsivõimelise hinnaga hakkpuidu toormaterjali. Selleks sobib nii virnastatud kui ka kasvav võsa, raiejäägid, puidust ehitusjäätmed jm.

Hakkpuidu tootmiseks sobib igasugune puit. Oleme eelkõige huvitatud raiega kaasnevate raidmete hakkimisest, samuti metsaparandustööde käigus saadavast materjalist.

Meie teenused:
Virnastatud võsa kokkuost
Kasvava võsa kokkuost
Raiejäätmete kokkuost
Võsa ülestöötamine koos väljaveoga
Raiejäätmete kokkuvedu hakkimiseks
Hakkimisteenus

Pakume ka nn kompleksteenust, mille puhul korraldame ise kogu protsessi. Näiteks kasvava võsa hindamine, kraavide ja lagendike võsast puhastamine, hakkpuidu ostmine ja hakkimine ning materjali äravedu.

Minimaalne hakitava materjali kogus on ühe hakkeveoki koorem (80-90 m³). Määrame hakitud puidu täpse mahu kohapeal pärast puiduhakkuriga töödeldud väljatuleva puistematerjali laadimist hakkeveoki konteinerisse. Võsa ja metsa lõikuseks kasutame saage ja giljotiine.

Omame professionaalset raiebrigaadi!

Raiebrigaad
Ostame ka puidu töötlemisest tekkivaid jääke:
Ehitus- ja lammutuspuit
Puitpakendid, kastid, kaubaalused
Saepuru, järkamise jäägid (klotsid), laastud, pinnad
Oksad, tüved
Erineva fraktsiooniga puukoor

      Raiebrigaad
Mis on hakkpuit?
Hakkpuit ehk puiduhake on tarbepuiduks sobimatust võsast ja metsamajandusjääkidest valmistatav või saetööstuse kõrvalproduktidest toodetav puitmaterjal. Hakkpuitu kasutatakse kütteainena soojuse ja elektrienergia tootmiseks, tselluloositööstuses jm.

Viimaste aastate jooksul on hakkpuidu nõudlus kasvanud, kuid pakkumised on olnud veelgi suuremad ja see avaldab survet hinnale. Suure pakkumise taga on heitlik kütte- ja paberipuidu nõudlus, mistõttu osa sellest materjalist töödeldakse samuti hakkpuiduks.

Ostame nii eraisikutelt kui ka firmadelt puiduhaket üle Eesti kokkuleppehinnaga.

Kokkuostu hinda mõjutab:
Asukoht
Ligipääs ja väljaveokaugus
Töötlemistingimused
Puidu iseloom
Puitmaterjali kogus

Hakkpuidu tootmine on keskkonnasäästlik tegevus, sest võsalõikus (kraavide, teeäärte, liinialuste, kinni kasvanud põllumaade jm) puhastamine, raiejäätmete kogumine ja metsa hooldamine muudavad looduse üldist ilmet ning metsa majandamise lihtsamaks ja odavamaks.

Samuti leiame optimaalse lahenduse puidu töötlemisest tekkivate jääkide realiseerimisele.

Võtke ühendust meie kontaktlehel!
telefon: 51960187
email: info@maapartner.ee
  Maapartner

Esitame hinnapäring*

Hinnapäring:
Sisestage päringusse katastritunnus, kontaktandmed ja võimalusel hinnasoov.
Saatja E-mail:
*Vastame päringutele 48 h jooksul.
   Harvester
   Hakkpuit
  
Äripäev      Õhtuleht

© MAAPARTNER  |  Telefon: 51960187
     Email  Sisukaart  Prindi  Tagasiside