Metsakinnistu kasutusvaldus

Kui metsaomanikul on plaanis raie müük (raieõiguse võõrandamine), kuid puudub metsamajandamiskava, või inventeerimisandmed on vananenud, on võimalik sõlmida notariaalne tähtajaline kasutusvalduse seadmise leping (ehk metsakinnistu rendileping), kus fikseeritakse raiutav maht, pindala ja hind ning kõik muud kokkulepped tööde teostamise tingimuste osas. Kasutusvalduse tasu 100% lepingu sõlmimisel. Koostades metsamajandamiskava , äriühingul lasub kohustus kooskõlastada tööde planeerimine metsaomanikuga.  
  Maapartner

Esita hinnapäring*

Hinnapäring:
Sisestage päringusse katastritunnus, kontaktandmed ja võimalusel hinnasoov.
Saatja E-mail:
*Vastame päringutele 48 h jooksul.
   Harvester
   Hakkpuit
  
Äripäev      Õhtuleht

© MAAPARTNER OÜ  |  Telefon 55575698
     Email  Sisukaart  Prindi  Tagasiside